Privacyverklaring care4ms.nl

Privacyverklaring care4ms.nl

De website care4ms.nl (de "Site") is ontwikkeld door Teva voor deelnemers aan het Care4MS programma (het "Programma"), een serviceprogramma voor mensen met multiple sclerose (MS) die Copaxone® (glatirameeracetaat) gebruiken. Het Programma is een samenwerkingsverband tussen Teva Nederland B.V. ("Teva"), de producent van Copaxone® (glatirameeracetaat), en Eurocept Homecare B.V. ("Eurocept"). Eurocept is het zorgbedrijf dat de ondersteu­ning en begeleiding van MS patiënten, die aangemeld zijn voor het Programma, uitvoert. De Site is ontwikkeld om deelnemers aan het Programma te voorzien van informatie over MS en Copaxone® en hen hulpmiddelen aan te reiken ter ondersteuning van hun omgang met MS en het gebruik van Copaxone®. Teva wordt in deze toestemmingsverklaring aangeduid als 'wij', 'ons' en 'onze'.

Teva en jouw privacy

Teva respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van de Site. Wij doen er alles aan om informatie met betrekking tot identificeerbare personen ("Persoonsgegevens") te beschermen die ons in verband met de Site zijn verstrekt.

Reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op Persoonsgegevens die we via de Site verzamelen. Het beschrijft hoe we jouw gegevens gebruiken en omgaan met jouw recht op privacy, zoals het recht om bezwaar te maken tegen sommige manieren waarop we jouw gegevens verwerken. Meer informatie over jouw rechten en hoe jij ze kunt uitoefenen, vind je in het gedeelte 'Jouw recht op gegevensbescherming' hieronder.

De Site kan links bevatten naar andere websites waarover wij geen controle hebben. Teva is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de gebruiken van andere websites. De Site kan ook een link bevatten naar andere websites die worden beheerd door Teva of de aan Teva gelieerde bedrijven, die volgens een afzonderlijk privacybeleid werken. Als je deze websites bezoekt via de Site, dien je het privacybeleid van die websites te bekijken, zodat je begrijpt hoe zij jouw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

Gegevens die wij verwerken

Wij verwerken jouw gegevens wanneer je de Site gebruikt. Je verstrekt deze informatie zelf aan ons via de Site bij registratie, het aanvragen van servicematerialen en/of het gebruik van het contactformulier op de Site. Wij kunnen de volgende gegevens van jou verzamelen:

Gegevens die je aan ons hebt verstrekt:

 • RVG-nummer op de verpakking van jouw Copaxone® product;
 • naam;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • aanhef/geslacht;
 • adres;
 • telefoonnummer.

Gegevens die wij van jou verzamelen wanneer je de Site gebruikt:

 • Gegevens afkomstig van je mobiele apparaat of gegevens afgeleid van je IP-adres of ID van je apparaat (device);
 • Informatie over je gedrag en interesse op de Site (zie voor meer informatie 'Gebruik van cookies op de Site' hieronder).

Bijzondere Persoonsgegevens

Omdat een bepaald deel van de Site alleen toegankelijk is voor patiënten die Copaxone® voorgeschreven hebben gekregen van hun arts, vragen wij je om je te registreren met het RVG-nummer op de verpakking van jouw medicatie. Uit het feit dat je deze Copaxone® voorgeschreven hebt gekregen, zouden wij kunnen concluderen dat je een of meerdere gezondheidsaandoeningen hebt. Daarmee verwerken wij via deze Site 'Bijzondere Persoonsgegevens', namelijk gegevens over jouw gezondheid. Voor het verwerken van deze gegevens vragen wij jouw expliciete toestemming in het toestemmingsformulier.

Waarom we je gegevens gebruiken

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Zodat wij kunnen controleren of wij jou toegang mogen verschaffen tot het gedeelte van de Site dat beschikbaar is ná inloggen. Omdat de Site is bedoeld voor mensen die Copaxone® gebruiken, willen we er zeker van zijn dat je daadwerkelijk Copaxone® gebruikt. Dit controleren wij door middel van het RVG-nummer dat op de verpakking van jouw Copaxone product staat;
 • Zodat de Site jou haar diensten kan leveren. We hebben je contactgegevens nodig om jou, indien je dit wenst, servicematerialen te leveren en digitale nieuwsbrieven te zenden. Teva kan hier derde partijen voor inschakelen, aan wie Teva dan jouw Persoonsgegevens verstrekt. Met zulke bedrijven hebben wij een overeenkomst gesloten waarin wij de beveiliging en vertrouwelijke verwerking van jouw Persoonsgegevens naar onze standaarden waarborgen;
 • Zodat wij kunnen reageren op jouw vragen en opmerkingen die jij middels het contactformulier aan ons doorgeeft.

Jouw Persoonsgegevens delen

Teva kan jouw Persoonsgegevens delen met de volgende categorieën ontvangers:

 • Externe dienstverleners, die jouw Persoonsgegevens namens Teva verwerken en die gebonden zijn door contractuele verplichtingen om jouw Persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en op de juiste wijze te beveiligen, zoals (i) hosting bedrijven (die onze online platforms hosten), (ii) externe dienstverleners (die bijvoorbeeld worden ingezet voor onderhoud aan de website, het leveren van servicematerialen en het zenden van digitale nieuwsbrieven) (iii) analyse bedrijven (die ons helpen bij het verbeteren van je ervaring op onze Site);
 • Overheidsinstanties, regelgevende instanties en wetshandhavingsfunctionarissen, indien vereist voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, indien wettelijk verplicht, of indien nodig voor de bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Wij delen Persoonsgegevens met Eurocept enkel voor de volgende doeleinden:

 • Registratie op de Site en in de Eurocept database (bij deelname Programma):
  Eurocept krijgt een melding van elke nieuwe registratie op de Site. Er zijn een aantal mensen binnen Eurocept geselecteerd die inloggegevens voor de Site hebben om inzage te krijgen in de Persoonsgegevens van de registratie (gesloten inlog). Alleen als je ook deelneemt aan het Programma, dan zullen de op de Site verstrekte Persoonsgegevens worden toegevoegd aan de bij Eurocept reeds bekende Persoonsgegevens in de database van Eurocept, PlazaConnect;
 • Bestellen van servicematerialen:
  Eurocept krijgt een melding van elke nieuwe bestelling die je via de Site plaatst. Eurocept kan enkel door een gesloten inlog op de Site (zie 'Registratie op de Site' hierboven) inzage krijgen in de Persoonsgegevens die bij het plaatsen van de bestelling zijn opgegeven. Eurocept zal deze bestelling inclusief de op de Site verstrekte Persoonsgegevens verwerken om de levering van de bestelling uit te kunnen voeren. De op de Site verstrekte Persoonsgegevens zullen na in behandeling nemen van de bestelling of automatisch na drie weken worden verwijderd van de Site. Zie voor meer informatie over de veilige opslag van jouw informatie, 'veiligheid' hieronder.

Zie voor meer informatie met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens door Eurocept hun eigen privacybeleid

Gebruik van cookies op de Site

De Site gebruikt de volgende type cookies:

 1. Functionele cookies – sessiecookies:
  Sessiecookies zijn functionele cookies die noodzakelijk zijn om de Site te laten functioneren. Deze cookies onthouden jouw voorkeuren zodra je bent ingelogd. Hierdoor kan je als geregistreerde gebruiker op de Site onder meer ingelogd blijven tijdens een sessie. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op jouw surfgedrag en daarmee jouw gebruiksgemak verhogen tijdens de sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je de webbrowser afsluit.
 2. Tracking cookies (Analytische cookies): bijhouden van statistieken via Google Analytics
  Via onze Site wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de Site gebruiken en hierover rapportages te krijgen. De instellingen die we hebben gekozen, zijn gericht op het behoud van je privacy-rechten: de informatie die Google verzamelt wordt zo veel als mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees meer over Google's privacybeleid.

Verwijderen van cookies
Je kunt via de instellingen van je browser aangeven of en, zo ja, welke cookies je accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de 'help'-functie van je browser kan je de exacte locatie en werkwijze achterhalen.

Weigeren van specifieke cookies
Als je (bepaalde) cookies weigert, kan het zijn dat je niet of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van de Site.

Jouw recht op gegevensbescherming

Wij bewaren alle informatie die we over je verzamelen totdat je ons verzoekt om je Persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Daarbuiten bewaren we jouw gegevens in elk geval niet langer dan nodig is om de doelen zoals weergegeven in deze privacyverklaring en cookie kennisgeving te bereiken of dat vereist of toegestaan is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Volgens de van toepassing zijnde wetgeving heb je het recht om Teva om een kopie van je Persoonsgegevens te vragen, deze te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking daarvan te beperken, of om ons te vragen een deel van deze informatie over te dragen aan andere organisaties.

Dit kan je doen door contact op te nemen met Teva middels de onder "Contact Informatie" vermelde contactgegevens.

Tevens heb je het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer we kunnen aantonen dat we een wettelijke verplichting hebben om jouw Persoonsgegevens te verwerken. 

Veiligheid

Teva neemt maatregelen om je Persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoeld verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Gegevens worden veilig overgedragen met behulp van SSL-codering en opgeslagen op beveiligde servers. Daarnaast nemen we aanvullende informatiebeveiligingsmaatregelen, waaronder toegangscontroles, strikte fysieke beveiliging en solide procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie. Het internet is echter een open systeem en Teva kan niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen nooit zullen kunnen weerstaan of jouw Persoonsgegevens kunnen gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden. Wanneer je op de Site aangeeft dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen, worden jouw Persoonsgegevens beveiligd uitgewisseld met een derde partij middels een Secure File Transfer Protocol verbinding.

Gebruik van Webbakens

E-mails van de Site kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekend staan als webbakens (ook bekend als clear gifs). Deze bakens bevatten geen Persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om gebruikers te kunnen tellen die onze e-mails hebben gelezen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring en cookie kennisgeving

Als ons privacybeleid op enigerlei wijze verandert, zal Teva een bijgewerkte versie van het beleid op de Site plaatsen. Door dit regelmatig opnieuw te bekijken, weet je altijd welke informatie wij verzamelen, hoe Teva deze gebruikt en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we deze zullen delen met andere partijen.

Contact Informatie

Mocht je vragen hebben over de manier waarop we jouw Persoonsgegevens verwerken, dan beantwoorden wij deze graag. Als je je zorgen maakt over de manier waarop wij jouw Persoonsgegevens verwerken, dan kan je contact opnemen met het Data Protection Office van Teva via EUPrivacy@tevaeu.com. Mocht je echter bezwaren hebben die wij niet voor je kunnen oplossen, dan heb je tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.